AKIBA OTAKU

AKIBA FOOD

RAMEN

Tanaka Ramen

Tonkotsu Ramen (Pork-bone Ramen)

Kyushu Jangara

Tonkotsu Ramen (Pork-bone Ramen),Vegan Ramen

Torioh Keisuke

Tori Ramen (Chicken ramen)

Haruka

Taiwan Mazesoba

Musashi Bujin

Tsukemen (Mixed pork, chicken and seafood soup)

Tsujita

Tsukemen (Mixed pork, chicken and seafood soup)

Yasubee

Tsukemen(Fish and Seafood Soup)

CURRY

SUSHI